Minipak Boekhouding - Vragen


 • Wat is het versie-nummer en de publikatiedatum van de huidige versie?
  De nu beschikbare versie is 1.26, gepubliceerd op 26-05-2014.

 • Kan Minipak Boekhouding met Windows 10, 8 en 7 worden gebruikt?
  Ja. Zie voor juiste installatie de uitleg op pagina Minipak met Windows 10/8/7.

 • Kan het nieuwe Rabobank csv-mutatiebestand (2018) worden geimporteerd?
  Ja, dat kan in de nu beschikbare update van versie 1.26. In het menu Help/Update kan deze worden opgehaald. Na de up-to-date melding het programma toch ophalen.

 • Hoe kan ik Minipak Boekhouding op mijn PC installeren?
  Zie hiervoor de uitleg bij Minipak installeren .

 • Blijven ingevoerde gegevens na het verstrijken van de probeer-periode bewaard?
  Ja, er worden nooit gegevens verwijderd of overschreven; na invoer van de licentiegegevens kunt u verder gaan waar u gebleven was.

 • Kan Minipak Boekhouding gebruikt worden op Apple/Mac?
  Minipak Boekhouding is er alleen in een Windows-versie.
  Het programma kan op Mac/Apple gebruikt worden met een programma dat het draaien van Windows op Mac/Apple mogelijk maakt, bv. Virtual Box (Oracle, gratis) Parallels, of VMware. Daarbij is dus ook Windows zelf nodig.
  Als u over een Mac PC beschikt met Intel processor, kan daarop ook Windows worden gedraaid, derhalve dus ook Minipak.

 • Kan Minipak Boekhouding vanaf een USB-stick worden opgestart?
  Ja, zie de uitleg bij Minipak op USB-stick .

 • Kan Minipak Boekhoudprogramma in België worden gebruikt?
  Ja, alleen de BTW-percentages dienen te worden aangepast. Er kunnen 3 BTW-percentages worden gebruikt.

 • Heeft Minipak een debiteuren/crediteuren-administratie?
  Verkoop- en Inkoopfakturen kunnen worden geboekt in Verkoop- en Inkoopdagboeken. In de financiŰle dagboeken zoals kas en bank kunnen de ontvangsten en betalingen op de betreffende fakturen worden afgeboekt. ╔Ún of meer openstaande fakturen kunnen worden geselecteerd uit Openstaande fakturen-vensters. Openstaande posten en debiteuren/crediteurenkaarten kunnen worden afgedrukt.
  Registratie van openstaande posten vindt plaats op faktuurnivo, dus niet op klant-/leveranciernivo.

 • Waarom blijft een betaalde faktuur open staan?
  Het probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er in de omschrijving van de betalingen andere nummers dan alleen het (interne) Minipak faktuurnummer voorkomen, b.v. het crediteur-faktuurnummer, een datum of weeknummer. Dit is, als geen faktuurcode (zie onder) wordt gebruikt, niet toegestaan. Deze nummers worden door Minipak gelezen als faktuurnummers, welke (meestal) onbekend zullen zijn. U dient deze overige nummers te maskeren door er een letter voor te zetten, bv. F201102934, D310311 of WK05. De onjuiste betalingsomschrijvingen kunt u inzien als u Openstaande Posten/Betalingen zonder faktuurnummer(s) afdrukken afdrukt. Adhv. deze lijst kunt u correcties aanbrengen. U kunt dit doen op de debiteuren- en/of crediteurenkaarten (wijzigen), welke u kunt openen via Opvragen/Grootboekkaarten.

  Een andere mogelijkheid is een FaktuurCode in te stellen ter herkenning van de (interne) faktuurnummers in de omschrijving, bv. }60154. Dit kunt u doen in Afdrukken/Openstaande posten/Instellingen. Deze code wordt bij selectie van een openstaande faktuur automatisch toegevoegd. Bij gebruik van deze code kunt u wel andere nummers in omschrijvingen gebruiken.

 • Kunnen in Minipak fakturen worden aangemaakt?
  In Minipak Boekhoudprogramma kunnen geen in- of verkoopfakturen worden geproduceerd. Voor het maken van verkoopfakturen en offertes en bijhouden van betalingen is Minipak Faktuur for Windows beschikbaar.

 • Kunnen fakturen vanuit Minipak Faktuur worden ge´mporteerd?
  Ja, zie de toelichting bij Kunnen fakturen worden ge´mporteerd in Minipak Boekhouding? .

 • Is Minipak Boekhoudprogramma multi-user?
  Deze versie van Minipak is niet geschikt om met meerdere gebruikers tegelijk aan één administratie te werken. Het programma kan wel op een netwerk worden geinstalleerd. Als meerdere administraties zijn aangemaakt, kan wel tegelijkertijd aan verschillende administraties worden gewerkt.

 • Wat is de maximum grootte van bedragen in Minipak?
  Er kunnen bedragen van EUR 999.999.999 worden geboekt en is het maximum balanstotaal EUR 9.999.999.999. Maximum grootte van bedragen is instelbaar.

 • Wat is de maximum lengte van Grootboekrekeningnummers in Minipak?
  De lengte van de grootboekrekeningnummers is 4 posities. In plaats van nummers kunnen ook makkelijk te onthouden alfabetische codes worden gebruikt.

 • Kan er in Minipak in verschillende periodes worden geboekt?
  Nee, er kan alleen een jaaradministratie worden gedaan, als kalenderjaar of gebroken boekjaar (hele maanden). Er kan in vorige boekjaren worden geboekt als deze nog niet zijn afgesloten.

 • Kan er in Minipak boekhouding in meerdere valuta worden gewerkt?
  Nee, in het Minipak Boekhoudprogramma kan per administratie slechts met één valuta worden gewerkt.

 • Kan Minipak journaalposten uit salaris-programma's importeren?
  Journaalposten uit de programma's LogiSal Salaris en Loon/RoosRoos kunnen worden ge´mporteerd.

 • Minipak boekhouding en SBR/XBRL
  Er zal aan Minipak Boekhouding geen functionaliteit worden toegevoegd voor het verzenden van aangiftes, jaarrekeningen etc. via Digipoort. De hiervoor benodigde certifcaten zijn te duur.
  Wel wordt gekeken naar aangifte via een zg. portal. Als nodig worden hiervoor export-bestanden aan Minipak toegevoegd. Portals zijn bv. XbrlOne (Semansys), Fiscaal gemak (Unit4), CreAim of XBRLreports.
  Aan het gebruik van deze portals zijn kosten verbonden, per abonnement en/of aangifte.
  In de loop van dit jaar wordt een keuze gemaakt voor een portal.

  Eind dit jaar (2017) dienen jaarrekeningen bij de KvK digitaal te worden aangegeven. Voor kleine bedrijven blijft het mogelijk dit handmatig te doen.

  Overwogen wordt om een SBR-jaarrekening voor Banken toe te voegen. Deze kan worden aangeleverd via SBRbanken/SBRdirect.

  Een vorm van XBRL-rapportage is de XML Auditfile (1.0) voor de belastingdienst, welke beschikbaar is in het menu Onderhoud/Diversen.

 • Kan Minipak Boekhouding worden gekopieerd naar een nieuwe PC?
  Ja, zie de uitleg bij Minipak-programma's kopiŰren .

Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl
Facebook LinkedIn