Minipak Faktuur - voorbeelden

Hieronder zijn de volgende negen scherm-voorbeelden afgedrukt:

- Menu-opties van het programma
- Vrije tekstfaktuur
- Regelfaktuur
- FaktuurOpmaak
- OpmaakInstellingen
- Opmaak Envelop
- Boeken faktuurbetalingen
- Afdrukvoorbeeld-venster
- GrafiekenMenu-opties van het programma

Links onderin zijn de standaard snelkoppelingen zichtbaar. Alle hoofdmenu-opties kunnen als snelkoppeling in het hoofdvenster worden gezet in het venster Diversen/Snelkoppelingen. Snelkoppelingen kunnen worden versleept met de rechter muistoets. Boekjaar en bedrijfsnaam kunnen in het hoofdvenster worden weergegeven.

Hoofdvenster en menu's

Top pagina

Vrije tekstfaktuur

Dit is een vrije tekst-faktuur. Klant- en faktuurgegevens kunnen handmatig worden ingegeven of uit Klant- en artikelen/tekstblokken-tabellen worden geselecteerd. Met > en >> -tekens kunnen btw-tarieven worden onderscheiden. Bedragen worden met valuta-teken rechts aangelijnd afgedrukt.

Vrije tekstfaktuur

Top pagina

Regelfaktuur

Dit is een regel-faktuur. Klant- en faktuurregelgegevens kunnen handmatig worden ingegeven of uit Klant- en Artikel-tabellen worden geselecteerd. Regels kunnen worden verplaatst en nieuwe regels kunnen worden tussengevoegd.
In het zg. contextmenu zijn naast andere functies een aantal van de te gebruiken kortingsoorten zichtbaar.
Boven de de faktuurregels kan een tekstblok worden ingevuld. Deze kan boven of onder de regels worden afgedrukt.
Niet zichtbaar is de kolom OmzetSoort. Deze bevindt zich, als Omzetten worden gebruikt, rechts van de zichtbare kolommen.

Regelfaktuur

Top pagina

FaktuurOpmaak

Alle onderdelen van de faktuur-kop kunnen worden versleept naar de juiste plaats. In de OpmaakInstellingen kan worden opgegeven welke kopdelen moeten worden afgedrukt, het formaat van het logo kan worden aangepast en bedrijfsgegevens, voetregels, teksten en marges kunnen worden ingesteld.

FaktuurOpmaak

Top pagina

FaktuurOpmaak-instellingen

Op de tabbladen in dit venster kunnen oa. de bedrijfsgegevens worden opgegeven, af te drukken logo's, af te drukken kolommen en kolomnamen, velden, voetregels, lijnen etc. Fakturen kunnen geheel in een andere taal worden opgemaakt.
Er kunnen maximaal 99 veschillende opmaken worden gemaakt.

FaktuurOpmaak-instellingen

Top pagina

Opmaak envelop

Alle objecten van de Envelop-opmaak kunnen worden versleept naar de juiste plaats. Het formaat van het logo kan worden aangepast. Bedrijfs-adresgegevens kunnen vrij worden ingegeven. Enveloppen kunnen per klant, klantgroep of alle klanten worden afgedrukt.

Opmaak envelop

Top pagina

Boeken faktuurbetalingen

Bij volledige betaling van een faktuur kan worden gedubbelklikt (of de Betaald-knop worden gedrukt) op de betreffende faktuurregel, waarna alleen de betaaldatum in de kolom Datum hoeft te worden aangepast. Er kan een herinnering worden afgedrukt, door fakturen worden gebladerd en er kan worden gezocht in faktuurteksten.

Boeken faktuurbetalingen

Top pagina

Afdrukvoorbeeld-venster

Alle lijsten kunnen voor het afdrukken eerst als afdrukvoorbeeld op het scherm worden bekeken. In dit scherm kan worden gebladerd. Het voorbeeld kan worden vergroot en verkleind.

Afdrukvoorbeeld-venster

Top pagina

Grafieken

Grafieken kunnen per gekozen periode worden bekeken. Dezelfde periode van het vorige jaar wordt getoond. Behalve omzet per maand kunnen er ook grafieken omzet per klant en per omzetsoort worden bekeken. Tevens is er een grafiek voor openstaande posten per klant.

Grafieken

Top pagina


Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl
Facebook LinkedIn