Minipak Boekhouding - voorbeelden

Hieronder zijn de volgende elf scherm-voorbeelden afgedrukt:

- Menu-opties van het programma
- Importeren bankgegevens
- Boeken dagboek Bank
- Boeken Memoriaal
- Openstaande posten
- Balans
- Verlies & Winst
- Subtotalen
- Btw-overzicht
- Grafieken
- Rekeningschema'sMenu-opties van het programma

Links onderin zijn de standaard snelkoppelingen zichtbaar. Alle hoofdmenu-opties kunnen als snelkoppeling in het hoofdvenster worden gezet in het venster Diversen/Snelkoppelingen. Snelkoppelingen kunnen worden versleept met de rechter muistoets. Boekjaar en bedrijfsnaam kunnen in het hoofdvenster worden weergegeven.

Hoofdvenster en menu's

Top pagina

Importeren bankgegevens

Hieronder ziet u het venster Tussenbestand Import. In dit venster kunnen de bankgegevens, nadat deze zijn gedownload en geÔmporteerd, worden bewerkt. Meest voorkomende activiteit is het toevoegen van de grootboekrekeningen. Dit kan echter grotendeels automatisch worden uitgevoerd dmv. de KostensoortenTabel. In deze conversietabel kan via een tegenrekening of een deel van de omschrijving, bv 'XS4ALL', worden verwezen naar een grootboekrekening (kostensoort, zie kleine venster). Betalingen kunnen vie de openstaande posten-vensters VerkoopFakturen en InkoopFakturen worden geboekt. Regels kunnen worden gesplitst in meerdere kostensoorten. Overbodige tekst kan uit de omschrijvingen worden gefilterd (zie contextmenu).

Importeren bankmutaties

Top pagina

Boeken dagboek Bank

De grootboektabel rechts kan naar keuze geopend blijven, of tijdens het boeken van een regel geopend worden, waarna een rekening kan worden gekozen uit deze tabel door Select te kiezen of te dubbelklikken op de regel.
Dagboekregels kunnen ook worden gekopieerd, geplakt, verplaatst en worden gesplitst. Er kunnen regels worden tussengevoegd en verwijderde regels kunnen worden teruggehaald.
Voor het boeken van bankmutaties kan het Saldo t/m regel of Eindsaldo per Afschrift/Maand/Regel worden berekend ter controle van het afschriftsaldo.
Onderin het contextmenu zijn de opties Document openen en Documentmap openen beschikbaar. Met deze laatste optie kan een digitaal document aan een boekingsregel worden gekoppeld.

Boeken bankmutaties

Top pagina

Boeken Memoriaal

Onderin het contextmenu zijn de opties Journaalposten KopiŽren (huidig en vorig boekjaar), Vaste Journaalposten, Afschrijvingen (journaalposten aanmaken) en Btw-regel aanmaken (van journaalpost-regel) beschikbaar.
Een datum kan met de hand worden ingegeven of vanaf de kalender worden geselecteerd. Door de PgUp-toets te drukken in het Datum-veld wordt het Kalender-venster geopend.

Boeken memoriaalposten

Top pagina

Openstaande posten

In het programma kunnen openstaande posten en faktuurbetalingen Verkoop en Inkoop worden bijgehouden. Tijdens het boeken kan het venster Openstaande fakturen worden geopend, en kunnen gegevens van geselecteerde fakturen, naam, nummers en totaalbedrag, in de boekingsregel worden overgenomen.

Selecteren Openstaande posten

Top pagina

Balans

In het periode-veld kan worden gekozen voor een Balans per jaar, kwartaal of maand, met of zonder begintotalen. Er kan ook een verdichte balans worden afgedrukt of subtotalen per groep rekeningen. Per regel kan de grootboekkaart worden bekeken.
Voor alle vensters en invoervelden (F1) is een helptekst aanwezig. Help kan ook via het help-menu worden geraadpleegd en afgedrukt.

Balans

Top pagina

Verlies & Winst

In het periode-veld kan worden gekozen voor een resultaten per jaar, kwartaal of maand, met of zonder begintotalen. Het overzicht kan ook verdicht of met subtotalen per groep worden afgedrukt.
Via de Kaart-knop kan van elke regel de bijbehorende grootboekkaart worden geopend. In de invoer-vensters en de meeste opvraag-vensters kunnen grootboekkaarten worden opgevraagd. Met Grafiek kunnen de maandresultaten van huidig en vorig jaar worden bekeken.

Overzicht Verlies & Winst

Top pagina

Subtotalen

Per grootboekkaart kunnen subtotalen op omschrijving worden geproduceerd. Op deze wijze kunnen openstaande posten worden bekeken en bv. periodieke kosten zoals telefoon, huur etc. worden geteld. Van elke kaart kan een grafiek met maand-totalen worden bekeken.
Van mutaties kan de grootboekrekening worden gewijzigd, waarmee een mutatie naar een andere kaart kan worden verplaatst. Tevens kan de omschrijving worden gewijzigd.

Subtotalen

Top pagina

Btw-overzicht

Er kunnen verschillende periodes worden gekozen, Jaar, kwartalen of maanden. Het overzicht kan worden afgedrukt naar printer of naar scherm (voorbeeld/preview). Met de Kaarten-knop kunnen alle Btw-grootboekkaarten worden geopend en doorgebladerd. Op de specificatie staan alle Btw-bedragen vermeld. Met de aangifte-knop linksonder kan de electronische aangifte worden gedaan.

Btw-overzicht

Top pagina

Grafieken

In het venster Opvragen/VerliesWinst kunnen de resultaten per maand van het huidige en vorige boekjaar worden bekeken. Van elke grootboekkaart kan een grafiek met maand-totalen debet en credit worden bekeken, met, ter vergelijking, de cijfers van het vorige boekjaar.

Grafieken

Top pagina

Rekeningschema's

In het rekeningschema zijn de (grootboek-)kaarten van alle kosten, opbrengsten, bezittingen en schulden opgenomen. De kaarten van de Balans en de VerliesWinstrekening vormen samen het rekeningschema.
Bij het installeren van het programma kunt u kiezen voor een rekeningschema dat bij uw bedrijf past. Een rekeningschema kan ook worden gekozen in het menu Onderhoud/Bestanden. Het rekeningschema is opgeslagen in de grootboektabel. In dit venster kan het rekeningschema worden aangepast aan uw bedrijf of situatie.

GrootboekTabel (Rekeningschema)

Top pagina
Minipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl
Facebook LinkedIn