Minipak gratis online


De Minipak-programma's zijn Windows programma's, bedoeld voor lokaal gebruik op de PC of laptop. Er zijn echter een aantal mogelijkheden om de programma's online ("in de cloud") te gebruiken zodat u uw gegevens overal via Internet kunt benaderen. De mogelijkheden zijn o.a.:

Synchronisatie

Bekende aanbieders van deze (gratis) service zijn Dropbox, Microsoft OneDrive en Google Drive.

Synchroniseren (gelijk houden) houdt in dat bepaalde mappen op 2 of meer computers via een online schijf gelijk worden gehouden. De map waarin Minipak op uw PC is geļnstalleerd wordt dan realtime gelijk gehouden aan dezelfde map op uw laptop of tablet waarmee u onderweg bent en andersom. Zo beschikt u thuis en onderweg steeds over up-to-date gegevens.

Nadat een account is aangemaakt bij een van deze aanbieders wordt op de PC een standaard synchronisatie-map aangemaakt. Meestal zal dit bv. de map C:\Gebruikers\Gebruiker\Dropbox\ of C:\Users\User\Dropbox\ zijn, waarbij Gebruiker/User staat voor uw accountnaam op de PC.
Door nu Minipak te downloaden en in deze map te installeren komt het programma en gegevens beschikbaar voor gebruik op andere apparaten. Door op een andere PC op de website van de aanbieder in te loggen met dezelfde accountgegevens komt (na synchronisatie) het programma ook op deze PC beschikbaar. Als op diverse PC's verschillende gebruikersnamen worden gebruikt kan in de locatie-aanduiding een variabele gebruikersnaam worden aangeven, bv. C:\Users\{User}\Dropbox\Minipak... Dit kan worden ingesteld in het bestand ..\Minipak for Windows\Minipak.Ini (Minipak Boekhouding) of ..\Minipak Faktuur\Faktuur.Ini (Minipak Faktuur) in de sectie [DataLokaties]. Hiervoor zijn de (beta-) versies 1.27 (Boekhouding) en/of 1.21 (Faktuur) nodig.
Let op: Deze constructie kan niet worden gebruikt als netwerk voor multi-user gebruik.

Windows terminal server

Een tweede mogelijkheid is Minipak te installeren op een zg. Windows terminal server. Een dergelijke (virtuele (VPS)) server kan worden gehuurd als centraal opslagmedium en is via Internet vanaf elke locatie via Internet te bereiken via het externe buroblad van uw PC, laptop of tablet.
Op een terminal server kan door een beperkt aantal gebruikers simultaan worden gewerkt.

Remote access

Een derde mogelijkheid is dat u vanaf een externe lokatie inlogt op uw PC thuis. Hiervoor zijn zg. Remote-access (toegang op afstand) programma's op de markt, zoals Teamviewer en Anydesk. Voor particuliere gebruikers zijn deze programma's gratis te gebruiken. Met een dergelijk programma neem u feitelijk de bediening (beeldscherm en toetsenbord) van de thuis-PC over.

Minipak op USB-stick

Een vierde mogelijkheid om op lokatie over gegevens te beschikken is de Minipak-programma's naar een USB-stick te kopiėren en de programma's op te starten van de USB-stick. Op deze wijze zijn programma's en gegevens 'portable' gemaakt en kunt er overal over beschikken. Zie verder de instructie bij Minipak op USB-stickMinipak software | Tel. 088 64 64 725 | info@minipak.nl
Facebook LinkedIn